Paragrafen som gör kungen straffrättsligt immun finns i Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar.

Femte kapitlet, paragraf sju lyder: "Konungen kan ej åtalas för sina gärningar."

Regeringsformen förnyades 1974. Då skulle kungen bli som vilken medborgare som helst - nästan. Han fick då rösträtt.

Den civilrättsliga immuniteten togs bort, vilket innebär att kungen kan stämmas inför domstol i en tvist med enskilda. Däremot behölls den straffrättsliga immuniteten. Det betyder att polisen inte ens får kontrollera om han kört berusad.

Kungen kan aldrig åtalas, och därmed heller inte dömas. Men det är bara kungen själv som åtnjuter immuniteten. Drottning Silvia och kungabarnen kan ställas inför rätta om de skulle begå något brott.