Oman är ett sultanat som styrs av sultan Qabus ibn Said, 55.

När han störtade sin egen far Said ibn Taimur från makten 1970 hade landet bara knappt två mil asfalterad väg, några få skolor och två sjukhus. Said ibn Taimur hade förbjudit sina undersåtar att röka, lyssna på radio, spela trummor och till och med att bära glasögon.

Sultan Qabus, utbildad i England, började använda inkomster från oljan för att modernisera landet och utbilda medborgarna. I Omans sydliga provins Dhofar pågick mellan 1965 och l975 ett väpnat uppror mot sultanatet. Sultan Qabus slog ned upproret med hjälp av brittiska, iranska och jordanska trupper.

Landet har en islam-baserad konstitution.

Som stöd har sultanen ett rådgivande 83-mannaråd som är valt med begränsad rösträtt. Rådet har två kammare där flera kvinnor ingår.

Omanska stammar var bland de första att omvända sig till islam. Till skillnad från många andra arabiska områden underkastade sig Oman inte abbasidernas Bagdadstyrda välde, vilket gjorde att ibadit-islam bevarades i trakten och fortfarande är den starkaste inriktningen.