På Hjärt- och lungfondens hemsida kan du genom att svara på frågor kring din hälsa, vanor och ovanor samt ärftliga sjukdomar få en uppskattning av din egentliga ålder. Småäter du kakor och godis? Då ökar till exempel din biologiska ålder med ett år.

Men om du motionerar en timme om dagen kan du dra ifrån ett år.

"Hur gammal är du?" är ett vetenskapligt mätinstrument som är framtaget i USA av Real Age Inc, CA USA.

Testet hittar du på www.hurgammalardu.se.