Användandet av krediter har ökat märkbart i Frankrike sedan mitten av 90-talet. Drygt hälften av de franska hushållen har någon form av lån eller kredit. En fjärdedel av hushållen använder också krediten på bankkontot.

Fler franska hushåll med skulder upplever dock att situationen är hanterbar i dag än för tio år sedan.

De som har svårt att klara av skuldbördan är ofta unga och låginkomsttagare. De har sällan bostadslån utan enbart konsumtionskrediter.

Källa: Opinionsinstitutet TSN-Sofres.