Det vill partistyrelsen: Ingen förändring. Två månader till pappan, två till mamman. Nio månader får föräldrarna själva bestämma över.

  Det vill s-kvinnorna: Fem månader till vardera förälder. De tre kvarvarande månaderna får föräldrarna dela som de vill.

  Det vill SSU: Helst en helt delad föräldraförsäkring, det vill säga sex och en halv månad till vardera förälder. I andra hand som s-kvinnorna.