I Sverige är djurslakt utan bedövning olaglig. Försöksdjur och hägnat vilt undantagna.

 De företag som bedriver slakt måste också se till att de som utför slakten har rätt utbildning.