Blyersättningsmedel är inget hokus pokus utan en nödvändig tillsats om du äger en gammal bil som byggdes för “blybensin”. Ty varje gång en avgasventil står öppen så utsätts den för ungefär samma behandling som om du blåste på med en stor skärbrännare.