Bilar som inte vill gå riktigt bra med de CO-halter som Bilprovningen kräver kan klara sig från kastrerande förgasarinställningar om man blandar bensinen med 15 procent E85. Om du tycker att jag uppmuntrar till olagligheter med denna information så vill jag påstå att CO-halten på tomgång egentligen är totalt ointressant.

Det är ju bilens utsläpp under färd som smutsar ned miljön och en för snålt ställd förgasare som ger motorn en ryckig gång är sämre för miljön än en inställning som ger högsta möjliga verkningsgrad.