DN har under hösten bland annat berättat om att det finns kritk mot Jan-Åke Gustafssons ofta hyllade forskning kring hormonreceptorn ER-beta. Många hoppas på att ER-beta i förlängingen kan bota eller förhindra vissa cancerformer, främst prostatacancer.

Men det finns alltså experter som tvivlar.

  Försvarminister Leni Björklund, som har ett kärleksförhållande med Jan-Åke Gustafsson, var tidgare landstingsråd i Stockholm och har i den egenskapen deltagit i beslut som i slutändan gynnat Jan-Åke Gustafsons forskningsprojekt.

  Professorns dubbla roller. Jan Åke Gustafsson får pengar av staten och landstinget till sin forskning som till stora delar sker i samarbete med bioteknikbolaget Karo Bio, ett företag som professorn själv varit med och grundat och där han äger aktier. Även Leni Björklund har aktier i Karo Bio. Karo Bio har fått köpa patent anslutet till ER-beta för en dollar - runt åtta kronor.