Ayurveda är en benämning på den traditionella indiska medicinvetenskapen, som den finns nedtecknad i en samling sanskrittexter.

 Ayurvedaläran bygger på en lära om kroppsvätskorna och på föreställningen om tre grundläggande livsprocesser: vata, pitta och kapha. Vata står för rörelser, pitta för förbränning och energi och kapha för tröghet och struktur.

 Inom ayurvedisk medicin har det utvecklats ett stort sortiment av läkemedel, huvudsakligen från växtriket. Enligt Läkemedelsverket finns det undersökningar som visar att det ingår tungmetaller som bland annat bly och kvicksilver i åtminstone 35–40 procent av de totalt 6 000 preparat som finns förtecknade i ayurvediska texter.

 Förklaringen tros vara att växterna som används vuxit på platser som förorenats av tungmetaller eller att man tillsatt metaller vid tillverkningen utan att ta hänsyn till deras giftiga egenskaper.