Undantagen som bekräftar regeln Långa Hans (2,06) och korta Leif (1,61) går emot forskningen