Svårigheter att klara löpande utgifter för hyra, mat och räkningar.

 Avsaknad av kontantmarginal, det vill säga att man klarar av att på en vecka skaffa fram 14 000 kronor om man plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation.

 Erfarenhet av att ta emot socialbidrag.

 Erfarenhet av arbetslöshet.

 

Ekonomiska svårigheter har därefter kategoriserats utifrån följande kriterier:

  Inga - ingen av dessa fyra svårigheter förekommer.

 Måttliga - om en av fyra svårigheter förekommer.

  Stora - om det förekommer två eller flera av de fyra ekonomiska svårigheterna.Svårigheter att klara löpande utgifter för hyra, mat och räkningar."

Källa: DN Debatt