GÖRAN ROSENBERG

Plikten, profiten och konsten att vara människa

Sverige har fått en skamlöshetens kultur, där pengar tycks tillåta allt. I vårt samhälle får också individen en allt starkare position på familjens bekostnad. Men vem ska då ta hand om våra barn och gamla när välfärden rustas ned? En bok som känns väldigt angelägen.

Förr: 253 kr

Nu: 79 kr