Från torsk till pinne Se fler bilder från torskens resa

Fiskpinnen reser över 4 400 mil Aftonbladet följde fiskens väg från Atlanten till Kina – och tillbaks igen

Tala om var vår mat kommer ifrån Karin Ahlborg granskar lågprismaten

”Fisken blir torr av att frysas om” Tv-kocken om maten som färdas över hela jorden

”Bara märka med ursprungsland – tydligen inte tillräckligt” Läsarna om mat, ekonomi och långa transporter