Frilansyrket förknippas ofta med journalister. På Journalistförbundets distrikt Frilans riks har man cirka 1 800 medlemmar, en siffra som har varit ungefär densamma de senaste åren.

– Men vi vet inte hur stort mörkertalet är, säger styrelseordförande Christina Falkengård.

Man bör ta en extra funderare om man ska frilansa som journalist.

– Cirka 1 000 journalister utbildas varje år, och det behövs kanske 500. Det kan vara svårt att börja som frilans. Rådet är att vikariera och skaffa erfarenhet och kontakter.

Kan man leva gott som frilansjournalist?

– Några frilansare klarar sig bra. Men det är köparens marknad. Journalistens faktura kan man alltid pruta på i jämförelse med en rörmokares faktura.