50 kronor – SMS: Skriv Fred, skicka 72 900 (Bidraget går till Röda korsets arbete för krigets offer. Fungerar tyvärr inte ifall du har abonnemang hos Vodafone.)

  Fritt belopp - postgiro: 900 800-4 (Röda korset)