Tandköttsinflammation (gingivit) har de flesta. Hos en del övergår den i inflammation i tandfäste och omgivande käkben (parodontit).

Om inte parodontiten behandlas slutar det med tandlossning.

Oberoende av etnicitet drabbas 10–15 procent av en vuxen befolkning av grav parodontit.

Behandlingen går i första hand ut på att rensa bort bakterier ur tandköttsfickan, antingen med metallinstrument eller med ultraljud.

Hos en del behöver delar av tandköttet opereras bort.

De drabbade måste också lägga ner mycket möda på munhygienen.

Det är oklart hur parodontit och tandlossning kan förebyggas. I stället handlar forskningen om hur man förebygger tandköttsinflammation, konstaterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004.