I Tunisien är straffet för våldtäkt döden om brottet skett med våld, vapen eller hot om våld.

För samlag som genomförs mot offrets vilja är minimistraffet livstids fängelse.

När det gäller våldtäkt inom äktenskapet anses det enligt tunisisk rätt att en kvinna som ingår äktenskap med en man har samtyckt till framtida samlag med sin make - och därför inte kan motsätta sig samlag.

Därför kan man enligt tunisisk lag heller inte våldta sin maka.

För att man som svensk ska kunna dömas i svensk domstol för brott begångna utomlands krävs så kallad dubbel straffbarhet - att en handling är kriminell både i det land som brottet begåtts och i Sverige.