Automatkarbin 4 (AK?4) är ett helautomatiskt eldhandvapen av typen automatkarbin.

  Effektiv räckvidd är 500 meter.

  Med vapnet skjuts antingen enkelskott eller automateld. Vapnet har en eldhastighet på 10 skott i sekunden.

  AK 4 B innebär att det vanliga siktet är ersatt med ett rödpunktssikte som visar exakt var skottet träffar.