I Sverige går gränsen för fri abort vid 22 graviditetsveckor, det är den högsta gränsen inom EU.

Efter vecka 18 krävs särskilda skäl och Socialstyrelsens tillstånd. 18 veckor gamla foster kan blinka och le.

Hittills har inget foster i Sverige överlevt en förlossning i 22:a veckan.