1. Välj ut ett foto. Börja med att skissa hur du vill att sidan ska se ut. Det är lättare att hitta en form då.