Vad: Teorin är att sjukdomar och störningar i inre organen förändrar kroppens yta. Muskelspänningar, smärta och skador kan också göra att bindväven förtätas. Genom att töja bindväven kan påverka de inre organen och lindra besvären.

Hur: En kraftfull massage där massören töjer bindväven genom att dra i huden.

Bra för: Bindvävsmassage sägs ge ökad blodcirkulation, smärtlindring och ökad rörlighet, och används bland annat vid reumatiska sjukdomar, cirkulationsrubbningar och huvudvärk.