Vad: Teorin är att bortglömda och undanträngda känslor kan orsaka problem som muskelspänningar, felaktig hållning och försämrad rörelseförmåga. Fysisk beröring ska göra det möjligt att komma i kontakt med känslorna igen, och hjälpa kroppen och psyket tillbaka till balans.

Hur: Behandlingen är stillsam, med mjuk massage och lätta rörelser av olika kroppsdelar.

Bra för: Body Harmony sägs lösa upp spänningar och ge bättre cirkulation och friare andning, något som gör att man mår bättre också psykiskt. Behandlingen ska kunna hjälpa mot en rad olika fysiska symtom som spännigar, värk och nedsatt rörlighet.