Vad: Taktil stimulering byger på vårt behov av beröring. När huden berörs stimuleras det taktila sinnet, receptorer som uppfattar tryck och vibrationer, och oxytocinsystemet i hjärnan påverkas.

Oxytocin är ett hormon som dämpar stress och oro, och som bidrar till att sänka blodtryck och puls, och stimulera till tillväxt och läkning.

Hur: Metoden är mycket varsam, med försiktig beröring av huden.

Bra för: Taktil stimulering sägs öka kroppsuppfattning, lindra smärta och skapa lugn. Metoden används också inom sjukvården, eftersom behovet av beröring anses öka vid sjukdom, skador och funktionshinder.