Kändisarna minglar ikapp - alla var på Aftonbladets tv-pris