Om en familj i en medelstor villa byter till lågenergilampor kan deras elförbrukning minskas med 536 kWh (201 kilo koldioxid) per år, enligt IVL:s uträkningar.

Om samma familj stänger av sina apparater istället för att använda Stand-by-läge kan elförbrukningen minskas med 304 kWh (114 kilo koldioxid) per år. Och motsvarande siffra om de sänker inomhustemperaturen med två grader är 1770 kilowattimmar (354 kilo koldioxid).

Så visst kan vi göra skillnad!