Karmeliterna är strängast av de katolska klosterordnarna. Nunnans tillvaro kännetecknas av asketisk livshållning i avskildhet, med tonvikt på den inre bönen. Arbetet utförs helst i ensamhet och tystnad. Nunnorna avger tre klosterlöften: fattigdom, kyskhet och lydnad. Karmelitnunnorna ska inte vara fler än 21. I dag lever 15 systrar i det svenska klostret, som öppnade 1961.

 

Källa: Karmelitorden i Sverige och klostrets hemsida www.karmel.se