05.00 Uppstigning

05.30 Tidebönen Laudus

06.00 Frukost under tystnad

06.45 Inre bön i koret

07.45 Tidebönen Ters

08.00 Mässa

08.45 Arbete

10.30 Andlig läsning

11.25 Tidebönen Sekt

11.45 Lunch under högläsning

12.40 Rekreation

13.20 Vilotid

14.00 Tidebönen Non

14.20 Arbete

17.00 Inre bön i koret

18.00 Tidebönen Vesper

18.25 Kvällsmat under högläsning

19.05 Rekreation

19.55 Completorium och Läsningtidebönen

20.45 Fritid i cellen

22.00 Sovdags