Så mycket varmare blir det 2007 Höga temperaturer i hela landet