2006 anmäldes cirka 3 380 brott mot miljöbalken.

  Miljöbalken infördes år 1999, efter det har anmälda miljöbrott ökat från 1 000 till cirka 3 000 per år.

  Sedan år 2001 har antalet anmälda brott mot miljöbalken varierat mellan 3 350 och 3 800.

  De vanligaste anmälda miljöbrotten är otillåten miljöverksamhet och nedskräpning.

  Majoriteten av de misstänkta är medelålders män.

  Brotten sker främst i näringsverksamhet.

  2005 dömdes totalt cirka 370 personer för miljöbrott.

  Den vanligaste påföljden var strafföreläggande eller böter.