Kirstens partaj i bilder Stjärnan stupfull efter premiären.