Kirsten uppmanar fler att knarka ”Världen skulle vara en bättre plats”