? Partiet fick i det senaste valet mandat i två svenska kommuner: i Södertälje, där de blev vågmästare, och i Nykvarn.

? Partiet anser att majoriteten av svenska folket är utsatt för en "gigantisk indoktrinerings- och avsvenskningskampanj" av etablissemanget och medierna.

Partiet vill:

? återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga grunder, bland annat genom ett återflyttningsbidrag förmå alla personer med icke-västerländsk bakgrund att återvandra till respektive ursprungsländer, inklusive dem som är födda och uppvuxna i Sverige men har föräldrar från ett icke-europeiskt land.

förstatliga alla banker.

? Partiet anser att Sverige ska vara till för etniska svenskar, det vill säga dem som är uppvuxna i svensk kultur och tillhör den nordeuropeiska folkgruppen.

Källa: Nationaldemokraterna