Genomsnittligt pris för ekologiska grönsaker (utom tomater): 25:67 kr/kg

 Genomsnittligt pris för vanliga grönsaker (utom tomater): 14:65 kr/kg