Aftonbladet köpte tio olika grönsaker, fem vanligt odlade och fem ekologiskt odlade. Urvalet skedde helt slumpmässigt i olika Ica- och Coopbutiker i Stockholm.

Vi packade om grönsakerna och skickade dem anonyma till testlabbet. Laboratoriet Analycen testade förekomsten av kemiska bekämpningsmedelsrester i de tio grönsakerna.

 Nio av grönsakerna var helt fria från bekämpningsmedel.

 En, den svenskodlade vanliga moroten, innehöll 0,03 milligram iprodion per kilo. Livsmedelsverkets gränsvärde ligger på 0,3 milligram per kilo.