Många välrenom-merade forskare hävdar bestämt att människans inverkan är kraftigt överdriven