Kolla! Så vet du att du är fast Om du svarar ja på fem eller fler av de här frågorna är mobilen en stressfaktor i ditt liv.