Blomma: Kaprifol.

Maträtt: Janssons frestelse.

Musikal: ”Singin’ in the rain”.

Bok: Eyvind Johnsons ”Strändernas svall”.

Uppfinning: Cykel.