Farfars farfar - John Henry Hood. Han vistades i Sverige från åtminstone 1880 till 1884. Här mötte han i början av 1882 Emma Dorothea Reinfeldt.

   Farfars farmor - Emma Dorothea Reinfeldt. Reinfeldtska "urmodern". Född 1861 i Gross Eckau i Kurland - nuvarande Lettland. Emigrerade till Sverige. 21 år gammal föll hon för John Henry Hood - resultatet blev en son, John Reinfeldt.

   Farfars far - John Reinfeldt. Född på Allmänna BB i Stockholm. Växte upp i fosterhem i Stockholm, återförenades med modern efter hennes giftermål. Övertog styvfaderns verksamhet som skjutbaneägare.

John Reinfeldt fick 1906 sonen John Herbert Linné med bagaregesällsdottern Elin Olga Charlotta Olsson och gifte sig med henne 1909.

   Farfar - John Herbert Linné Reinfeldt.

Gift med Anne Marie Dominique. Hennes släkt kom från Italien och ska ha anor till kungafamiljen Fernando IV och Maria Carolina av Neapel. Hennes pappa var dock kontorsskrivare i Stockholm.

   Far - John Bruno Reinfeldt. Säljkonsult som i dag bor i lägenhet i det reinfeldtska Täby, där han fortfarande, 68 år gammal, driver sin konsultfirma, och är aktiv i kommunpolitiken för moderaterna. Tidigare gift med Birgitta, född Kållberg.