Boka ett möte med en hand­läggare på din bank. Där utvärderas din ekonomiska situation och an­ställningsform.

 Är du nyanställd ska du kunna styrka din anställning och eventuellt lämna arbetsgivarreferens.

 Saknar du godkänd försörjning kan banken kräva en tillfällig borgenär. Denne kan skrivas av så snart du kan redovisa för banken att du har en längre anställning.

 De flesta storbanker lånar ut upp till 95 procent av köpesumman.

 I Stockholm är bostadsmarknaden fortfarande så het att bostaden i sig ofta räcker som säkerhet för lånet.

Banken tittar på:

 Betalningsförmåga

 Säkerhet

 Anställningsform