1. Utgå ifrån vad du själv vill berätta om ditt rum. Vilka saker eller delar av rummet vill du framhäva och hur påverkar det upplevelsen av rummet.

 

2. Tänk på funktionen. Var behöver du ljus och i vilken omfattning? Kom ihåg att en starkare belysning inte automatiskt betyder att du ser bättre.

 

Undvik bländning