Ubåten U137 med 56 mans besättning är ute på hemligt spaningsuppdrag runt Bornholm sedan början av oktober 1981.

  26 oktober

Under natten navigerar U137 fel och hamnar i Gåsfjärden i Blekinges skärgård. Med 8 knops hastighet ränner ubåten upp på grund, endast 15 kilometer från Karlskrona.

  27-28 oktober

Trots att den 75 meter långa ubåten står på militärt skyddsområde dröjer det 15 timmar innan försvaret vet vad som hänt. Det är Ingvar Svensson på Sturkö som larmar militärbasen.

  29-30 oktober

Massmedia tillåts komma in på området. Nyheten om ubåten sprids över världen. Militären skärper bevakningen. I Stockholm inleds diplomatiska ansträngningarna för att lösa krisen. Samtidigt förbereder militären en stormning.

  31 okt-1 nov

Allhelgonahelgen tillbringar statsminister Thorbjörn Fälldin på sin gård. Foas mätningar visar att det kan finnas kärnvapen ombord på ubåten. Sovjetiska flottan avvaktar utanför sjögränsen. Svensk militär har statsministerns order om att "hålla gränsen" även om det kräver vapeninsats.

  2 november

Efter många diplomatiska turer kan ubåtens befälhavare, kapten Anatolij Gusjtjin, och vice befälhavare, den politiska officeren Vasilij Besedin, förhöras. Två sovjetiska diplomater som arbetar för KGB och GRU närvarar.

  3-4 november

Sovjet skärper tonen. Flottstyrkan vid sjögränsen förstärks och förberedelser görs för en utbrytning. Nya undersökningar konfirmerar med säkerhet att det finns uran 238 ombord, vilket betyder kärnvapen.

  5 november

Vid ett krismöte får oppositionen och kungen veta om kärnvapnen. Vid en presskonferens berättar Thorbjörn Fälldin om situationen.

  6 november

U137 bogseras ut till havs där den överlämnas till sovjetiska fartyg.