Inger Björk, generalsekreterare Forum Syd

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Gabi Björsson, kanslichef Afrikagrupperna

PehrOlov Pehrson, Läkare utan gränser