Marika Palmdahl

präst för Interreligiös dialog, Svenska kyrkan

Ahmed Al-Mofty

styrelseledamot för Islamiska Informationsföreningen

Stefan Magnusson

diakon och tv-producent för Öppna dörrar (interreligiös dialog)

Peter Borenstein

andlig ledare i Judiska församlingen, Göteborg

Ulf Sjögren

kyrkoherde i Brämaregårdens församling

Fadime Falk

Lära för Livet Lärcenter, turkisk förening

Muammer Kadal

föreningen Rumi för dialog och tolerans