ÅKLAGAREN

- Jag skulle aldrig bli medlem i en sådan här klubb, säger överåklagare Sven-Erik Alhem. Klubbarna kan skapa jävsituationer när domare, politiker och näringslivschefer möts. Alhem, med flera kollegor som medlemmar, säger dock att han inte vill fördöma de som är med.

– Men det viktiga för att undvika att bli misstänkliggjord är öppenhet.

 

JÄMO

Sven Otto Littorins maktklubb stoppar kvinnor från toppjobb i samhället. Det anser jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

– Det finns inte ett enda argument för att ha en sådan klubb bara för män.

Jämo kan inte agera mot klubbarna eftersom det inte finns några rättsliga hinder mot kvinnoförbudet.

– Men det här gör att man konserverar mönster som näringslivet säger sig vilja bli av med. Vi vet att ett av skälen till att kvinnor har svårt att få ledande befattningar är för att de inte har dessa nätverk som män har.

 

FEMINISTEN

Gudrun Schyman (Fi) tycker att Sven Otto Littorin omedelbart ska säga upp sitt medlemskap.

– En minister måste vara så transparent som möjligt. Vi måste ha möjlighet att kontrollera regeringsmakten och då är det inte lämpligt att han befinner sig i slutna klubbar.

Hon vänder sig starkt mot maktklubbarnas kvinnoförbud.

– Vid rekryteringar så letar man i sina egna nätverk och vidgar inte sina vyer.

 

FORSKAREN

Herrklubbarna är en fara för demokratin. Det tycker kulturhistorikern Charles Petruson. Han har i studier av herrklubbarna intervjuat flera medlemmar som har hoppat av rörelsen.

– De har bland annat vittnat om att man riskerar uteslutning om man pratar om klubben utanför den innersta kretsen. Det är bara personer med framskjutna positioner i klubbarna. De träffas och utbyter information. Så länge det inte finns insyn är det en fara för demokratin.