Sterilisering innebär att på medicinsk väg ”varaktigt upphäva fortplantningsförmågan”.

 Manlig sterilisering innebär att skära eller bränna av sädesledarna, så att utlösningen inte kan innehålla några spermier.

 Vid kvinnlig sterilisering bränner, skär eller klämmer man av äggledarna, så att ägg inte kan komma till livmodern. Det görs med titthålskirurgi under lokalbedövning eller sövning.

 En nyare metod, Essure, innebär att man går genom slidan och för upp mikroinlägg i äggledarna där de irriterar fram blockerande ärrvävnad.