Steriliseringslagen i nuvarande form kom 1975.

 Den som är svensk medborgare eller bosatt i Sverige och över 25 har rätt att begära sterilisering, och kan överklaga till Socialstyrelsen om sterilisering vägras.

 Undantag från åldersgränsen görs av allvarliga medicinska eller genetiska skäl, eller vid beslut om könsbyte under nuvarande lagstiftning – då är åldersgränsen 18.

 I lagen står att man måste informeras om ingreppets innebörd och följder. Praxis är att man även måste diskutera sitt beslut med en kurator.

 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter anser att det kan strida mot mänskliga rättigheterna att ha särskilda krav för sterilisering, till exempel att en kvinna ska ha ett visst antal barn eller ha uppnått en särskild ålder.