2006 november: Årsarvode 590 400.

  2006 oktober: Årsarvode 576 000.

  2006 januari: Årsarvode 576 000.

  2005 november: Årsarvode 576 000.

  2005 januari: Årsarvode 556 800.

  2004 november: Årsarvode 556 800.

  2004 januari: Årsarvode 540 000.

  2003 november: Årsarvode 540 000.

  2003 januari: Årsarvode 518 400.

  2002 november: Årsarvode 518 400.

  2002 januari: Årsarvode 498 000.

  2001 oktober: Årsarvode 498 000.

  2001 januari: Årsarvode 480 000.

  2000 oktober: Årsarvode 480 000.

  2000 januari: Årsarvode 456 000.

  1999 oktober: Årsarvode 456 000.

  1999 januari: Årsarvode 432 000.

  1998 januari: Årsarvode 363 600.

  1997 januari: Årsarvode 354 000.

  1996 januari: Årsarvode 330 000.

  1995 januari: Årsarvode 318 000.

  1994 oktober: Årsarvode 318 000.

  1994 januari: Årsarvode 300 000.

  1993 januari: Årsarvode 281 100.

  1992 april: Årsarvode 281 100.

  1992 januari: Årsarvode 266 760.

  1991 mars: Årsarvode 259 500.