"Är jag verkligen alkoholist?" Carolina, 25, bloggar om sitt alkoholberoende.