"Jag trodde jag skulle dö" Ben, 21, berättar om den sex kilometer långa skräckfärden.